chi phi thap

1. Giá thuê thấp nhất khu vực 

2. Diện tích vừa đủ cho nhu cầu hiện tại và có thể mở rộng trong tương lai

3. Chi phí vận chuyển thấp nhờ thuận lợi trong giao thông thủy bộ

4. Dịch vụ kho bãi logistic, giảm chi phí quản lý kho cho khách hàng 

Img Product

x Popup Banner