• Mã bảo mật

IMG PHUOC DONG JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Hamlet 5, Road 826B, Phuoc Dong Commune, Can Duoc District, Long An Province, Vietnam
HCM: 6 Floor, 41-43 Tran Cao Van Street, Ward Vo Thi Sau, District 3, HCMC, Vietnam
Điện thoại: +84 272 3714 123
Hotline: 0911 998 606
Email: contact@imgphuocdong.vn

GENERAL INFORMATION
Mr Nguyễn Phước Nhâm
Hotline: +(84) 931 318 681/+(84) 911 998 606

English: Quách Đình Tuấn
Email: Tuan.quach@imgphuocdong.vn
English: Mr  Lưu Trọng Phúc
Email: phuc.luu@imgphuocdong.vn
English: Mr Phan Minh Trí
Email: tri.phan@imgphuocdong.vn

Chinese/Taiwanese: Ms Nguyễn Khánh Bảo Trân
Email: tran.nguyen@imgphuocdong.vn

Korean: Ms NguyễnThảo Nguyên
Email: nguyen.nguyen@imgphuocdong.vn

Img Product

x Banner quảng cáo