kho cang

Kho cảng

Chi tiết kho cảng

Chiều dài giáp sông Vàm Cỏ

2.6km

Chiều dài giáp kênh nước nặm

0.6km

Chiều rộng cảng

30m x 350 m ( giai đoạn 1)

Cao trình đáy bến

Khu nước:

Neo đậu tàu -10.9 m

Ra luồng – 8.6m

Mực nước (lên/ xuống)

+1.3 m/ -2.04 m (Hệ cao độ Hòn Dấu)

Tải trọng tàu

<20.000 DWT

Img Product

x Popup Banner