Former Permanent Deputy Prime Minister - Truong Hoa Binh visits Phuoc Dong Port Industrial Park & Port

On August 11, 2022, former Permanent Deputy Prime Minister - Truong Hoa Binh visited Phuoc Dong Port Bridge Industrial Park, Can Duoc District, Long An Province.

former permanent deputy prime minister   truong hoa binh visits phuoc dong port industrial park   port

Delegation to visit Phuoc Dong Bridge Industrial Park & Port
Former Standing Deputy Prime Minister - Truong Hoa Binh highly appreciated the strength and development of the industrial park with the goal of sustainable development of green - clean - beautiful, accompanying with local social security activities.Also attending were Secretary of Can Duoc District Party Committee - Nguyen Van Dat and Chairman of Can Duoc District People's Committee - Huynh Van Quang Hung.On the side of Phuoc Dong Cau Cang Industrial Park, receiving and working with the delegation were Mr. Le Tu Minh - Chairman of the Board of Directors of IMG Phuoc Dong Joint Stock Company; Ms. Le Thuy Linh - Vice Chairman of the Board of Directors of IMG Investment Joint Stock Company; Mr. Ho Van Tri - General Director of IMG Phuoc Dong Joint Stock Company, Mr. Trinh Xuan Ha - General Director of IMG Investment Joint Stock Company.Phuoc Dong Port Bridge Industrial Park is the first and only industrial park in Long An province to win the Silver Prize "The Second National Urban Planning Award". Phuoc Dong Wharf Industrial Park is honored to welcome many leaders, delegations and businesses to visit and work.
former permanent deputy prime minister   truong hoa binh visits phuoc dong port industrial park   port
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình gặp gỡ, trao đổi với chủ đầu tư

Ngày 21/3/2021, tại Long An đã tổ chức lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông do Công ty IMG Phước Đông làm chủ đầu tư. KCN tổng diện tích 128,8ha. Hệ thống giao thông chính với 4 làn xe, rộng 22m, hệ thống giao thông nội bộ với 2 làn xe, rộng 14m, vỉa hè, cây xanh trong khu. Tại Khu công nghiệp Phước Đông bao gồm đất cho thuê, nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng xây theo yêu cầu, kho bãi. Địa hình phù hợp với cả giao thông đường bộ và đường thủy.

Về đường bộ, Đường tỉnh 826B đi qua dự án kết nối với Quốc lộ 50 nối TP.HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giúp giao thông từ TP.HCM đến khu công nghiệp chưa đến 1 giờ. Về đường thủy, khu vực này sở hữu chiều dài giáp sông Vàm Cỏ hơn 3km và cầu cảng trong tương lai, dự kiến sẽ đảm bảo tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT. Đây là cảng trung chuyển đi các khu vực kinh tế miền Tây năng động.

 

former permanent deputy prime minister   truong hoa binh visits phuoc dong port industrial park   port
Former Permanent Deputy Prime Minister - Truong Hoa Binh met and discussed with the investorOn March 21, 2021, in Long An held the inauguration ceremony of Phuoc Dong Port Bridge Industrial Park, invested by IMG Phuoc Dong Company. The industrial park has a total area of ​​128.8 hectares. Main traffic system with 4 lanes, 22m wide, internal traffic system with 2 lanes, 14m wide, sidewalks, trees in the area. At Phuoc Dong Industrial Park, including land for rent,  ready-built factories,  build-to-order factories, warehouses. The terrain is suitable for both road and water traffic.By road, Provincial Road 826B passes through the project connecting with National Highway 50 connecting Ho Chi Minh City and provinces and cities in the Mekong Delta, helping traffic from Ho Chi Minh City to the industrial park less than 1 hour. In terms of waterways, this area has a length of more than 3km adjacent to Vam Co river and a wharf in the future, which is expected to be able to receive ships up to 20,000 DWT. This is a transshipment port to dynamic western economic regions.

 

former permanent deputy prime minister   truong hoa binh visits phuoc dong port industrial park   port
Factory system in industrial park & PortCurrently, Phuoc Dong Cau Cang Industrial Park with diverse products: Industrial land for lease, ready-built factories, ready-built factories upon request, especially factories with flexible area from 800m2 meet all customer's need. In Phuoc Dong Cau Cang Industrial Park, the leveling work has reached 100%, attracting many domestic and foreign investors, legal transparency is also a great plus point of Phuoc Dong Cau Cang Industrial Park & Port


https://baolongan.vn/nguyen-pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-truong-hoa-binh-tham-khu-cong-nghiep-cau-cang-phuoc-don-a139907.html
 

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn
  1. Ngày đăng: 16-08-2022
  2. Lượt xem: 49

Bài viết khác

Img Product

x Popup Banner